Film: Atomu no ashioto ga kikoeru (2010)

Atom Title: Atomu no ashioto ga kikoeru (2010) Editor and colourist: Genta Tamaki Director: Masanori Tominaga Camera department: Yuta Tsukinaga, Masanori Tominaga Cast: Matsuo Ono, Kenji Shibasaki, Kazuki Takeuchi, Joji Yamato, Masami Sugiyam...
More