Atom
Title: Atomu no ashioto ga kikoeru (2010)
Editor and colourist: Genta Tamaki

Director: Masanori Tominaga
Camera department: Yuta Tsukinaga, Masanori Tominaga
Cast: Matsuo Ono, Kenji Shibasaki, Kazuki Takeuchi, Joji Yamato, Masami Sugiyama