WOWOW Renzoku Drama W ’60 Gohan Taisaku Shitsu’

WOWOW Renzoku Drama W '60 Gohan Taisaku Shitsu'(2018) Gear rental, dailies and Color grading (Genta Tamaki) Director:Kazuyoshi Kumakiri Starring:Hiroshi Tachi DOP:Tatsuya Yamada Camera:Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K PL   ...
More

TX Renzoku Drama ‘Oh My Jump! ~Shonen Jump Saves Earth’

TX Renzoku Drama 'Oh My Jump! ~Shonen Jump Saves Earth'(2018) Color Grading (Genta Tamaki) Director:Miki Kouichiro、Rikiya Imaizumi 、Takahiro Aoyama、Kishikawa Seiji、Hori Hideki Starring:Atsushi Ito、Rina Ikoma、Shuntaro Yanagi  、Hitomo Sato、Yasufumi Terawaki、Saiki Shigeru DOP:Hikosaka Misaki Camera:Blackmagic URSA Mini Pro PL         ...
More

TX Renzoku Drama ‘Fringeman’

TX Renzoku Drama 'Fringeman'(2017) Color Grading (Genta Tamaki) Director:Masamichi Kuma、Ninomiya Takashi、Youichi Nakazato Starring:Itsuji Itao、Shunsuke Daito、Fuchikami Yasushi、Kanro Morita DOP:Ryo Otsuka Camera:RED EPIC       ...
More

MBS,TBS TV drama: FF XIV Dad of Light

MBS,TBS TV drama: FF XIV Dad of Light(2017) Datamanagement,Online editor Genta Tamaki Director:Teruo Noguchi,Kiyoshi Yamamoto Cast:Yudai Chiba,Ren Osugi,Fumika Baba DP:Hikaru Yasuda Camera:SONY F55   ...
More