drama_720
WOWOW TV drama: Shokuzai no Sonata (2016)

Editor and colourist: Genta Tamaki

Director:Shinji Aoyama
Starring:Hiroshi Mikami
DP:Rokuro Terada
Camera:Canon C500