%e3%83%a4%e3%82%ad%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8d%e3%81%97%e3%81%8f
Title: Yakima Kanatto ni Yoroshiku: Kowareta Hato wo Urikirimono ni (2015)

Editor and colurist: Genta Tamaki

Director:Shinji Aoyama
Starring:Ken Mitsuishi
DP:Mio Nakajima
Camera:SONY F3