Film ‘Suteki na dainamaito sukyandaru’ 2018
Editor (Genta Tamaki)

Director:Masanori Tominaga
Starring:Tasuku Emoto, Atsuko Maeda, Toko Miura
DOP:Yuta Tsukinaga
Camera:RED EPIC