%e3%83%8b%e3%82%b7%e3%83%8e%e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%92%e3%82%b3%e3%81%ae%e6%81%8b%e3%81%a8%e5%86%92%e9%99%ba
Film: Nishino Yukihiko no koi to bôken (2014)      

Colourist: Genta Tamaki

Director:Nami Iguchi
Starring:Yutaka Takenouchi
DP:Akihiko Suzuki
Camera:ARRI ALEXA