%e8%b5%a4%e5%a1%9a%e4%b8%8d%e4%ba%8c%e5%a4%ab

Title: Manga wo hamidashita otoko: Akatsuka Fujio (2016)

Finishing: Genta Tamaki

Director:Masanori Tominaga

Starring:Akatsuka Fujio