% E 5% 90% 8 c% e 3% 81% 98% e 6% 98% 9 f% e 3% 81% ae% e 4% b 8% 8 b
Title: 24hr News Lounge -Onaji hoshi no shita, sorezore no yoru (2012)
Editor and colorist: Genta Tamaki

Director: Masanori Tominaga
Starring: Mûdî Katsuyama
DP: Takahiro Imai
Camera: SONY F3