20130208_03
Title: Chiang Rai’s Daughter-Onaji hoshi no shita, sorezore no yoru (2012)
Colourist: Genta Tamaki

Director:Tetsuya Mariko
Starring:Mûdî Katsuyama                                                       DP:Ashizawa Akiko
Camera:SONY Z7J